Voor alle leeftijden

Psychologische behandeling & Diagnostiek

Aanmelden

Ook tijdens deze bijzondere en moeilijke tijd blijven wij zorg verlenen ! 

U kunt zich gewoon aanmelden via contact@praktijkkramer.nl


Onze werkwijze

In onze praktijk zorgen we ervoor dat de behandeling goed van start kan gaan. Daarom besteden we veel tijd aan het voortraject.

  • Graag ontvangen wij een geldige verwijzing. Dit kan bijvoorbeeld via Zorgdomein.

  • Je ontvangt van ons vragenlijsten per post. 

  • Na ontvangst van de door jouw ingevulde vragenlijst, krijg je van ons digitale vragenlijsten via de e-mail. Dit wordt verstuurd vanuit Embloom.

  • Zodra je de digitale vragenlijst hebt ingevuld, mag contact opnemen met het secretariaat om de intake in te plannen. Wij plannen de afspraak dan vooruit. Houd hierbij rekening dat pas ná het invullen van de vragenlijst de wachttijd loopt.
  • Voorafgaand het intakegesprek maken we een digitale pasfoto voor het cliëntdossier. 

Verwijzing

Je hebt een verwijzing nodig van de (huis)arts (voorkeur via Zorgdomein), medisch specialist of van de gemeente waar je woont. 

Afhankelijk van de problematiek, zal de gemeente of (huis)arts een doorverwijzing geven voor respectievelijk Jeugd-GGZ of Basis GGZ of Specialistische GGZ. 

Voor Basis GGZ kom je aanmerking bij lichte of matige psychische problemen of stabiele chronische psychische problemen. Specialistische GGZ is voor mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen of met meerdere psychische problemen.


Legitimatie & Zorgverzekeringspas

Neem tijdens het eerste consult altijd je legitimatie (paspoort, identiteitsbewijs of rijbewijs) mee. Dat geldt ook kinderen onder de 18 jaar.  

Ook hebben we je zorgverzekeringspas nodig. Heb je geen zorgverzekering of hebben wij geen contract met jouw zorgverzekeraar, dan ben je zelf verantwoordelijk voor de betaling van de behandeling of het consult. Bekijk onze tarieven.

De rekening van de behandeling of het consult gaat in bijna alle gevallen rechtstreeks naar de zorgverzekeraar.  Lees meer over vergoedingen

*In geval van een verwachte budgetoverschrijding van zorgverzekeraars kan het zijn dat wij u eerst doorverwijzen naar uw zorgverzekeraar voor verder advies. Meer info hierover en om welke zorgverzekeraars dit nu gaat, kunt u vinden op Tarieven & Vergoeding.


Schriftelijke toestemming (onder de 16)

Ben je onder de 16 jaar en zijn je ouders gescheiden? Dan hebben wij schriftelijke toestemming van beide ouders nodig, wanneer je ouders gezamenlijke voogdij hebben. Als de voogdij bij slechts één van je ouders ligt, moet deze ouder de eenzijdige voogdij schriftelijk bevestigen.

Wachttijden

De wachttijd voor een intake gesprek is op dit moment: 14 tot 16 weken 

voor volwassenen en voor kind en jeugd 6 tot 8 weken. ( peildatum 01-04-2021)


Aannamebeleid

Aanmeldingen in de sfeer van onvrijwillig dan wel verplichting (zoals OTS, dwang etc.) nemen wij doorgaans niet aan. Dit geldt ook voor aanmeldingen in de sfeer van vechtscheidingen of situaties waarbij de ene ouder informatie wil geven die met de andere ouder niet gedeeld mag worden.

Dit gezien onze praktijkvoering en zorgverlening gericht is op vrijwillige deelname van de cliënt waarbij alle informatie en rapportage van zowel diagnostiek als behandeling alleen met de cliënt en /of diens wettelijke vertegenwoordigers wordt gecommuniceerd.


Annuleren of verschuiven van afspraken 

 Indien je de betreffende afspraak ( Intake, Behandelcontact of Diagnostisch onderzoek ) wilt annuleren of verplaatsen, dan hanteren wij het volgende:

  • Een afspraak dient  2 werkdagen van te voren worden afgezegd of verzet te worden.
  • Een intake of diagnostisch onderzoek gepland op de dinsdag dient de  vrijdag voorafgaand vóór 12.00 uur geannuleerd of verzet te worden.
  • Voor afspraken die later of niet worden afgezegd, brengen wij de gemaakte kosten in rekening. Voor de actuele tarieven verwijzen wij u naar  Tarieven & vergoeding